یک پل محکم و قابل اعتماد بین دو کشور

Mail Mahnaz

تلفن مهناز ۰۰۳۱۶۱۷۹۱۱۱۱۸

صادرات به ایران

علی‌رغم فرصت‌های خوب پیش امده برای شرکت‌های هلندی، باید به صورت کاملاً مهیا وارد شد و عقل حکم می کند که از یک واسطه معتمد نیز کمک بگیرید.

صادرات مطمئن به ایران با مهناز

تجربه در زمینه ایجاد تماس‌های تجاری رضایت‌بخش. اطلاعات کامل در مورد فرهنگ ایران و هلند. شبکه وسیع تماس‌ها. توصیه، مشورت و نکات مهم و مفید برای وارداد- صادرات. ترجمه بروشورها و اسناد.

ما تمام وقت مورد نیاز برای پروژه شما را  صرف خواهیم کرد و بهترین امکانات و مقدورات را با شما به بحث می‌گذاریم.

مهناز

اگر رؤیایی را در سر دارید، می‌توانید آن را انجام دهید.